Vacatures leden Ex.cies

DCBL, "Dutch Certification Board for Logistics & Supply Chain" zoekt nieuwe leden

Betreft: Nieuwe leden Examencommissies
– EJLog (mbo+, associate degree) 
– ESLog (hbo+, bachelor degree)

– EMLog (universitair, master degree)


Ben jij een logistieke professional en sta je boven het bachelor-niveau (docent/lector, auteur of manager) en vind je het leuk om examens samen te stellen uit de databank, te corrigeren / beoordelen en nieuwe interessante en praktisch relevante examenvragen te ontwikkelen en wil je dat graag samen doen met collega’s vanuit het logistieke werkveld: meld je dan aan!


De “Dutch Certification Board for Logistics & Supply Chain” (DCBL), de examenkamer van de “National Certification Centre” (NCC), verzorgt de examens van de door de “European Logistics Association” (ELA) geaccrediteerde E-Log opleidingen (in het bijzonder de European Junior LogisticianEJLog – en European Senior LogisticianESLog -).


De opleidingen bestaan uit respectievelijk zeven/ acht modules, waarvoor 7 examencommissies actief zijn:
1. Basic Supply Chain Concepts / Supply Chain Flows & Networks 
2. Core Management Skills 
3. Sourcing & Procurement
4. Production Planning
5. Inventory Management 
6. Warehouse Management 
7. Transport Management


Waarom is het méér dan leuk én belangrijk?
• Logistiek is natuurlijk een hartstikke leuk en belangrijk vakgebied. Of het nu om reguliere voltijd studenten of over werkende reguliere deeltijdstudenten gaat; het is belangrijk dat mensen hun logistieke kennis en in-zichten ontwikkelen door excellente opleidingen. Goede examens en examinatoren zijn daarbij cruciaal.
• Je levert als examencommissielid een bijdrage aan de logistieke standaard voor professionals in Nederland en daarbuiten; je bent onderdeel van het geweten en de borging van het niveau.
• Iedere commissie bestaat gemiddeld uit 5 personen, die hun sporen hebben verdiend in de logistiek. Je kunt dus je kennis en kunde delen met anderen en sparren over je deelgebied / discipline van de logistiek – waar je zelf ook weer veel van zult leren.


Waaruit bestaan de werkzaamheden/activiteiten?
• Een examen samenstellen (uit de databank) en corrigeren in gezamenlijk overleg met de mede commissie-leden – ten minste 3 keer per jaar – op junior en/of senior niveau voor de betreffende module.
• De databank up to date houden; verouderde vragen schrappen of bijstellen en nieuwe formuleren conform de eindtermen (begrippenlijst) en toetstermen op basis van taxonomie in moeilijkheidsgraad.
• Bijeenkomsten van je examencommissie, naar behoefte; meestal 2 á 3 keer per jaar.

• Vier vergaderingen op “NBC Congrescentrum” te Nieuwegein met de leden van de andere examen-commissies en het bestuur.Examen en frequentie?
• Een examen bestaat uit 20 MC vragen en 4 open vragen (SAQ).
Voor de senior examens komt er nog een uitgebreide open vraag bij (Case).

• De reguliere examens vinden in maart/april, juni/juli en november/december plaats; de examens op locatie op basis van vraag.Hoeveel tijd kost me dat?
• Het “vergaderen”/sparren met je collega-commissieleden is 2 á 3 keer per jaar, dagdeel in onderling overleg.

• De plenaire vergaderingen op “NBC Congrescentrum” vinden 3 keer per jaar plaats in de avonduren 19.30 – 21.30 uur.

• Het nakijken van de gemaakte examens, de short answer questions, neemt naar schatting ca. 20 – 30 minuten per deelnemer m/v in beslag. De groepsgrootte is ca. 10 á 15 (om de gedachten te bepalen).
• De tijd om nieuwe examenvragen op te stellen is natuurlijk in sterke mate afhankelijk van je kennis, kunde en ervaring; de tijd valt moeilijk in te schatten.


Wat krijg ik ervoor terug?
• Als je het voor het geld doet, kan je er beter niet aan beginnen. Je moet er vooral lol in hebben om samen met een groepje gemotiveerde vakbroeders/-zusters goede examens samen te stellen, te beoordelen en te becijferen en zodoende zelf bij te blijven in de actuele logistieke ontwikkelingen.
• Natuurlijk wordt er wel een vergoeding geboden.
— Voor het maken van nieuwe examenvragen ten behoeve van de databank ontvang je € 15,- per vraag.
— Voor het nakijken van 20 MC en 4 Short Answer Questions ont-vang je € 30,- per deelnemer.
— Voor het nakijken van een Case € 15,- per deelnemer.
— Presentiegeld bedraagt per vergadering van ca. 2 uren € 62,50 plus km-vergoeding.


Meer weten of aanmelden?

Contacteer mevrouw GiGi Bouwman-Germs op 0596 – 56.70.73 of 06 - 51.06.77.88 of g-bouwman@dcbl-ela.com. Desgewenst kan zij je in contact brengen met de leden van het bestuur of de betreffende examencommissie.