VOOR BEDRIJVEN OOK INCOMPANY MOGELIJK

Wel de baten (lusten), niet de zorgen (lasten)!


Het is natuurlijk vanzelfsprekend, dat wij uw traject geheel ontzorgen.
Onze core-business is erkend en officieel opleiden, waarbij we de totale organisatie op ons nemen.

We inventariseren uw wensen, komen met een passend maatwerkvoorstel en na uw akkoord gaan we aan de slag.
U ontvangt conform afspraak tussentijdse rapportages om op de hoogte te blijven van de status en de voortgang.
Na afloop van het traject zullen wij u een voorstel doen aangaande de diplomeringsceremonie.
U kunt natuurlijk datum, tijd en gewenste locatie aangeven.

U heeft inmiddels ondervonden, dat uw bedrijfsvoering via de weg der geleidelijkheid verandert middels directe resultaatgerichtheid en scorende prestaties.
Uw deelnemers hebben door nieuwe kennis, begrip en inzicht van uw organisatie aspecten gezien, herkend, ontdekt, geanalyseerd en hebben er passend op geanticipeerd.
Kortom, uw bedrijfsvoering zal deels gering en deels rigoureus veranderen, waarbij de geboden opties van de digitale revolutie vanzelfsprekend mee zullen worden genomen.
Een meer dan bijkomend groot voordeel: uw deelnemers zullen kunnen beoordelen wélke nieuwe (digitale) ontwikkelingen wél en níet interessant voor uw bedrijf/organisatie kunnen zijn.

Het zal u ongetwijfeld duidelijk en bekend zijn, dat onze opleidingen in de Logistics & Supply Chain de enige erkende deeltijdopleidingen voor werkenden zijn.
De certificaten, diploma's en titels worden verstrekt door de ELA (European Logistics Association) te Brussel (EU).

Wij wijzen u graag de weg, waar het fiscale aftrek en subsidies betreffen.


Investeren met gegarandeerd rendement!


(Het kost een, niet te overzien, vermogen om niet te scholen.)

Ons motto: "De best denkbare kwaliteit op de meest plezierige manier!"
De kwaliteit, waar ook uw organisatie niet zonder kan om optimaal te functioneren en om uw concurrenten bij te blijven.

Het verdienmodel wordt altijd aangestuurd door logistici en in hun verlengde Supply Chain managers, die de gehele keten inzichtelijk hebben en overzien.
Logisch, dat ook u investeert in uw belangrijkst kapitaal.
Een groter rendement valt er niet te behalen.

Wij helpen u graag met onze wereldwijd erkende deeltijdopleidingen in de Logistics & Supply Chain.
Ons Europees (EU) opleidingsmodel kent 3 niveaus, te weten:
- mbo+ / hbo 2  associate degree
- hbo+ / hbo 4  bachelor  degree 
- universiteit master    degree


Onze 
- EJ-log (European Junior Logistician)
- ES-log (European Senior Logistician)
- EM-log (European Master Logistician)

opleidingen worden modulair gegeven. 

Elke module beslaat een logistieke discipline van de Supply Chain en duurt 12 dagdelen met aansluitend in de daarop volgende week het officiële examen.
Het examen kent 20 multiple choice vragen, 4 short answer questions en een case (probleemstelling), die uitgewerkt en opgelost moet worden met de nieuw verworven kennis, begrippen en inzichten.

We zijn bij zeer veel bedrijven en organisaties actief (zie op onze site het tabblad DE ACADEMY en vervolgens: ONZE KLANTEN).

Natuurlijk gaan we ook graag met u in gesprek om te zien, hoe we ook u ten dienste kunnen zijn!