Diplomawaarde

De waarde van E-log certificaten, diploma's en titelsDe certificaten, diploma's en titels van onze logistieke opleidingen worden wereldwijd erkend.

 

Naast de meeste Europese landen hebben ook China, Rusland, Zuid Afrika, Brazilië, Indonesië en vrijwel alle andere landen die er ook maar enigszins toe doen in de wereld zich aangesloten. 

E-log is dé standaard voor logistieke managers op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

 • EJLog
 • ESLog 
 • EMLog 

zijn ontwikkeld door de European Logistics Association ( ELA ), gevestigd in Brussel. 

De Dutch Certification Board for Logistics & Supply Chain is in ons land het National Certification centre, dat als onafhankelijk exameninstituut in Nederland de examens afneemt voor de 3 niveaus:

 • European Junior Logistician ( EJLog )
 • European Senior Logistician ( ESLog )
 • European Master Logistician ( EMLog ) 


De Europese normen zijn vastgesteld door de European Logistics Association (ELA). 
De ELA heeft op Europees niveau de European Certification Board for Logistics ( ECBL ) opgericht, 
die binnen en buiten Europa de inhoud van de Europese examens volgens de ELA-standards bewaakt. 

De DCBL reikt namens de ECBL de certificaten en diploma's uit samen met de bijbehorende titels 

 • EJLog
 • ESLog 
 • EMLog

Het is de overkoepelende Europese logistieke organisatie, die zich tot doel heeft gesteld, 
middels het formuleren van Europese eindtermen en het instellen van internationaal erkende logistieke certificaten, diploma's en titels, eenheid te brengen in standaardwaarden van logistieke management opleidingen. 
EJLog, ESLog en EMLog zijn bedoeld voor deelnemers op MBO+, HBO+ en Universtiteitniveau.


Vervolgmogelijkheden 

1. 

EMLog


Executive Master Supply Chain Management & Logistics

De tweejarige part-time Executive Master Supply Chain & Logistics Management (EMLog) is een topopleiding voor wie leiderschap wil ontwikkelen en strategisch gesprekspartner wil zijn in supply chain management & logistics. 

In deze masteropleiding krijgen deelnemers college van de meest vooraanstaande hoogleraren. 

Het programma is ontwikkeld vanuit de innovatie-roadmaps van de Topsector Logistiek

 • Duurzaamheid, 
 • Supply chain financing 
 • Maatschappelijke vraagsturing 

zijn hierbij belangrijke pijlers. 

De opleiding is bedoeld voor professionals in operations management met ruime werkervaring in het domein van 

 • supply chain management, 
 • logistics, 
 • procurement, 
 • maintenance management 
 • business consultancy 

en werk- en denkniveau van HBO of Universiteit.

De Executive Master Supply Chain Management & Logistics bestaat uit twee fasen, elk met een duur van één onderwijsjaar. 

In beide fasen is de wijze van benadering van de deelnemers te kenschetsen als academisch. 

 • In de eerste fase van de opleiding ligt de nadruk op het verwerven van nieuwe kennis en inzichten in de strategische aspecten van supply chain management & logistics. 
 • In de tweede fase staat ontwikkeling van wetenschappelijke concepten en daarmee verbonden ontwerpvaardigheden centraal.

 

2. 

Bedrijfskunde en Leiderschap


van AOG / Rijks Universiteit Groningen, een academische leergang..

De Stichting Academische Opleidingen Groningen (Stichting AOG Academische opleidingen) 
is in 1988 opgericht door het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen

De uitvoeringsmaatschappij is AOG Contractonderwijs B.V. 
AOG Contractonderwijs BV initieert, coördineert en organiseert universitaire onderwijsactiviteiten 
voor andere doelgroepen dan de reguliere studenten.

Het studietraject duurt één jaar met wekelijkse colleges op een vaste dag van 14.00 tot 21.00 uur. 
De deelnemers kunnen ná dit jaar verder met de Master of Business Administration (2-jarig) bij AOG/RUG in parttime.

Na succesvolle afronding van deze MBA ontvangen de deelnemers een diploma van de Stichting AOG, 
namens de Rijksuniversiteit Groningen en zijn ze gerechtigd de titel: Master of Business Administration (MBA) te voeren.

Selectie


De genoemde doorlopende studielijnen zijn slechts twee van vele.

Veel masteropleidingen bieden aan afgestudeerden van (verwante) hbo-opleidingen de mogelijkheid om in te stromen. 
Je moet dan voor je de master kunt gaan doen een zogenaamd schakelprogramma volgen. 
Als afgestudeerd hbo’er kun je nergens zonder meer aan een master beginnen. 

Wij hebben ons beperkt tot twee leerlijnen op nationaal niveau.
Echter, het zal duidelijk zijn dat er elders op Europees en mondiaal niveau een veelvoud aan mogelijkheden ligt.