Covid-19 update 24-05-2020

Beste allen,

We gaan verder met jullie hbo opleiding, dus weer aan de studie!
Jullie lectoren zijn blij verheugd, dat ze jullie weer mogen verwelkomen en de module kunnen oppakken!
Weer een discipline van jullie BSc opleiding behalen.

Het zijn spannende, maar ook uitdagende tijden; de betere goden komen nu bovendrijven.
Juist nu hebben de bedrijven, instanties en overheden kwaliteit nodig om te kunnen overleven.
Daar, waar vele ondernemingen noodgedwongen afscheid nemen van vele medewerkers (en dat zullen er de komende tijden nog veel meer worden) zijn directies meer dan ooit overtuigd van de noodzaak gekwalificeerde excellente professionals in huis te hebben, die kunnen sturen op basis van hun bewezen inzichten en overzichten (lees: officieel hbo diploma met vrijwel alle logistieke disciplines gekoppeld aan relevante werkervaringen).
De sleutelposities vragen om gepassioneerde logistiekelingen, die logistics en supply chain ademen.
De recruiters anticiperen al op de huidige en komende ontwikkelingen.
Júllie kansen: de toekomst ligt aan jullie voeten!

Ik hoop, dat niet alleen jij maar zeker ook de mensen in je omgeving gespaard zijn en dat COVID-19 geen vat heeft gekregen op jullie.
Binnen het nieuwe normaal zullen we naar een geheel andere samenleving gaan, met andere regels, wetten, normen en waarden.
Kwaliteit, flexibiliteit, creativiteit en ambitie zijn inmiddels wereldwijd de keywords!

Conform onze verwachtingen, gebaseerd op de door de EU verstrekte informatie, gaan we per respectievelijk dinsdag 02 en donderdag 04 juni 2020 onze opgeschorte colleges hervatten.
Zoals reeds in een eerder stadium gemeld, doen we dat met gebak in de pauze en een drankje achteraf aan de bar.
Het sociale aspect en jullie saamhorigheid zijn immers wezenlijke waarden.
De extra college-avond (13 i.p.v. 12) zal door jullie lector ingevuld worden overeenkomstig zijn inzichten (herhaling/opfrissing/samenvatting, dan wel anders). Hoe dan ook, jullie gaan verder met je 9e avond van 13, waarna op dinsdag 30 juni 2020 het examen zal zijn. 

Mijn berichtgeving heeft mogelijkerwijs een paar dagen langer geduurd, dan verwacht, maar niet alleen onze Regering met in haar kielzog het RIVM en onze Veiligheidsregio moesten hun goedkeuring verlenen, maar ook onze overkoepelende organisaties zoals: CPION (Geregistreerde nascholing verzorgd door hogescholen), Lloyd’s te Londen en natuurlijk de ELA/ECBL vanuit de EU te Brussel. 

Wij hebben samen met onze opleidingslocatie alle door Nederland en de EU voorgeschreven maatregelen in acht genomen om jullie veiligheid te zekeren; we zijn zelfs nog stappen verder gegaan.
De zorg voor jullie gezondheid is mede de onze, daar waar het voorwaarde scheppende maatregelen betreffen.
In concreto:
We hebben de reserveringen voor de dinsdaggroep en beide donderdaggroepen in de maand juni kunnen verplaatsen naar een conferentiezaal op de eerste etage. 
Voor het examen hebben we de gecombineerde vergaderzaal gereserveerd op 30 juni 2020 van 09.00 – 17.00 uur, zodat we de groep kunnen splitsen in een ochtend- en een middagsessie: de 1e van 09.00 tot 12.00 uur en de 2e van 13.00 tot 16.00 uur. 

Best Western heet jullie welkom met een warme glimlach. 
Dat deden ze altijd al, maar de bijbehorende handdruk laten ze nu even achterwege. 
De BWP-gastheer staat voor jullie stand-by, maar houdt uiteraard gepaste afstand. 
In de zaal staan desinfectiemiddel en papieren doekjes. 
Deze tref je ook op meerdere plekken in het complex aan. 
Op een centrale tafel in de collegezaal staan kannen koffie en thee klaar; daarbij een aantal handschoenen. 
We willen jullie vragen onderling even af te spreken wie de koffie/thee inschenkt. 
Elke deelnemer krijgt een eigen tafel met stoel. 
Op de tafel vind je een fles water met glas en een schaaltje met daarin een verpakt koekje, aantal snoepjes en verfrissingsdoekje. 

Het spreekt voor zich dat toiletten, algemene ruimten, deurklinken, lichtknopjes en liften iedere dag extra vaak worden gedesinfecteerd/schoongemaakt. 
 
We hanteren de richtlijnen van het RIVM en indien nodig passen we bovenstaande middels voortschrijdende inzichten daarop aan, het is “work in progress”.
Als blijkt dat iets (nog) beter kan, passen we het aan, waarbij de richtlijnen van het RIVM altijd leidend zijn.

In de 3e week van september starten we 4 nieuwe modules met nieuwe groepen en niet te vergeten de nieuwe module “LEAN Green Belt”, de opleiding voor projectmanagement. 

Wij zullen er, zoals gebruikelijk weer alles aan doen om jullie maximaal te faciliteren bij het behalen van jullie hbo diploma en dat op de meest plezierige wijze.

Jullie lectoren zullen mogelijk ter voorbereiding op het eerstvolgend college alvast een mail zenden.

Wij verheugen ons op het weerzien; we maken er samen wat goeds en moois van.
Immers, een hbo functie in de logistics / supply chain is het beste wat je -beroepsmatig- kan overkomen: je topjob!


Met een vriendelijke groet,

Henk Bouwman