Production Planning

Production Planning

( een keuze module van de opleiding ES-log )

Productieplanning

Een beknopte inhoud van deze module:

Beleid en omgeving

 • Marktcondities versus behoefte logistiek
 • Toegevoegde waarde productie
 • Milieuaspecten en ISO 14000

Kader productieplanning

 • Bedrijfsdoelen
 • Afstemming verkoop en productie
 • Belangrijkste planningsfactoren
 • Productietechnologie
 • Lay-out

Systeem voor vraagplanning

 • Bronnen van vraag
 • Onafhankelijke en afhankelijke vraag
 • Prognosetechnieken
 • Levertijdafgifte

Prestatiemeting en bewaking

 • (Tijds)verspilling minimaliseren
 • Doorlooptijden
 • Leverbetrouwbaarheid
 • Voorraadniveaus
 • Logistieke kosten

Planningsstructuur

 • Planningshiërarchie
 • Planningsdoelen
 • Capaciteits- en voorraadstrategie
 • Workflowmanagement

Trade off’s & Financieel beheer

 • Logistieke afwegingen
 • Optimalisatie
 • Kostencentra
 • Investeringsplanning

Materiaalplanning

 • Stuklijsten
 • MRP
 • Ontwerpen en implementeren MRP
 • Seriegrootte en veiligheidsvoorraad

Capaciteitsplanning

 • Capaciteitsinrichting personeel en machines
 • Bezettingsplanning
 • Capaciteitschecks
 • Bottleneckplanning

Relaties met andere bedrijfsdisciplines

 • Inkoop en sourcing
 • Technische dienst en productie
 • Kwaliteitszorg

IT-ondersteuning

 • ERP
 • IT-behoeften
 • Rapportage
 • IT-ondersteuning
 • Materiaalrecords
 • Geautomatiseerde scheduling

Examen

Het landelijk examen wordt afgenomen op een AoL locatie o.a. Groningen, Nieuwegein, Alkmaar door DCBL (Dutch Certification Board for Logistics & Supply Chain), onder toezicht van de ELA (European Logistics Association).

 

De opleiding geven we ook op MBO+ niveau