Supply Chain Flows & Networks

Supply Chain Flows and Networks

( een verplichte module van de opleiding ES-log )

Ketenlogistiek en netwerken

Een beknopte inhoud van deze module:

Logistieke netwerken

 • Supply Chain Management
 • Demand Chain Management
 • Reverse Logistics
 • Logistieke netwerken
 • Nieuwe ontwikkelingen in technologie en concepten

Samenwerken in de keten

 • Typering van samenwerkingsverbanden
 • Samenwerken met leveranciers
 • Rol logistieke dienstverleners
 • Klantrelaties
 • Procedures en contracten
 • Succes- en faalfactoren

Tactische planning

 • Advanced planning systemen
 • Transportmanagement
 • Voorraadbeheer in de keten
 • Sourcing en productieplanning

ICT en ERP

 • Informatie uitwisseling in de keten
 • POS
 • Intranet
 • E-logistics
 • IT-systemen
 • ERP

Modellering

 • Kader voor modelleringprocessen definiëren
 • Modelleringstools
 • SCM-concepten
 • Waardestroom bewaken
 • Goederen- en informatiestromen
 • Referentiemodellen (SCOR)
 • Implementatieprogramma’s strategische logistiek

Ketenbeheer

 • Procesgericht organiseren
 • Risicoanalyses
 • Coördinatiemechanismen
 • Procedures vastleggen
 • Relatie vraag/categoriemanagement
 • Integraal ketenbeheer

Doelen en prestatiebeheersing

 • Integrale afstemming doelstellingen
 • KPI’s
 • Systeem van indicatoren
 • Supply Chain prestaties

Examen

Het landelijk examen wordt afgenomen op een AoL locatie o.a. Groningen, Nieuwegein, Alkmaar door DCBL (Dutch Certification Board for Logistics & Supply Chain), onder toezicht van de ELA (European Logistics Association).