Sourcing and Procurement

Sourcing and Procurement

( een keuze module van de opleiding EJ-log )

Logistieke opleiding

Inkoop en verwerving

Een beknopte inhoud van deze module:

Rol sourcing binnen logistiek

 • Typering sourcing
 • Invloed politiek
 • Juridische aspecten
 • Inkoopcyclus

Doelen en prestatie-indicatoren

 • Kritieke resultaatgebieden
 • Belang tijd en kosten
 • Kwaliteitsbewaking
 • KPI’s
 • Vendorrating

Materiaalspecificaties

 • Typering inkoop
 • Type specificaties
 • Prijsopgaven

Materiaalbronnen

 • Identificatie leveranciers
 • Selectie leveranciers
 • Enkelvoudige- en meervoudige sourcing

Leveranciersmanagement

 • Onderhandelen
 • Inkoopcontracten
 • Leverschema’s
 • Betalingsvoorwaarden

Logistieke beheersing

 • Levertijdbewaking
 • Ontvangstprocedure
 • Controles

Relaties met andere bedrijfsdisciplines

 • Planning & Inkoop
 • Belang van kwaliteitscontroles
 • Retourlogistiek

IT-ondersteuning

 • ERP
 • IT-behoeften
 • Rapportage
 • IT-ondersteuning en EDI

Examen

Het landelijk examen wordt afgenomen op een AoL locatie o.a. Groningen, Nieuwegein, Alkmaar door DCBL (Dutch Certification Board for Logistics & Supply Chain), onder toezicht van de ELA (European Logistics Association).

De opleiding geven we ook op HBO+ niveau