Core Management Skills

Core Management Skills 

( een verplichte module van de opleiding EJ-log )

Logistieke opleiding

Kernvaardigheden logistiek management

Een beknopte inhoud van deze module

Organisatie & management

 • Oriëntatie op de verschillende aspecten van de organisatie
 • Doelstellingen hiërarchie
 • Regelkring
 • Taken en verantwoordelijkheden
 • Organisatiestructuur
 • Management en leiderschap
 • Organisatiedoelen, afdelingsdoelen en persoonlijke doelen

Leidinggeven

 • Leider en leiderschap
 • Leiderschapsstijlen
 • Prestatiemanagement
 • Omgaan met tijd

Bedrijfseconomie

 • Kostenindelingen
 • Kostprijsberekening
 • Balans, verlies- en winstrekening
 • Financiële maatstaven
 • Budgetten en kostenbewaking

Arbeidsomstandigheden

 • Bevorderen van een gezonde en veilige werkomgeving en welzijn
 • Arbo-wet

Communicatie en gesprekstechnieken

 • Het communicatieproces
 • Feedback geven en ontvangen
 • Interactie en gesprekstechnieken
 • Rapporteren en presenteren

Werving & selectie

 • Omgaan met capaciteit en flexibiliteit
 • Proces van werving en selectie
 • Opleiding en ontwikkeling van medewerkers

Motivatie en samenwerken

 • Motivatie
 • Kernkwaliteiten
 • Leidinggeven en motiveren
 • Beïnvloeding van gedrag
 • Individuen en teams
 • Vergadertechnieken
 • Prestatiebeoordeling en functioneringsgesprek

Omgaan met veranderen

 • Effectieve werkrelaties
 • Verandering en weerstand
 • Leidinggeven aan veranderen
 • Creëren van draagvlak
 • Conflicthantering

Managementinstrumenten

 • Methoden en technieken
 • Statistiek
 • Kwaliteitszorg
 • PDCA

Prestatie-indicatoren

 • Lokale en ketenindicatoren
 • Effectiviteit
 • Efficiëntie
 • Productiviteit

Examen

Het landelijk examen wordt afgenomen op een AoL locatie o.a. Groningen, Nieuwegein,Alkmaar door DCBL (Dutch Certification Board for Logistics & Supply Chain), onder toezicht van de ELA (European Logistics Association)

De opleiding geven we ook op HBO+ niveau