Transport Management

Transport & Distribution Management

( een keuze module van de opleiding EJ-log )

Logistieke opleiding Transportbeheer

Een beknopte inhoud van deze module:

Transport in het logistieke proces

 • Transport in het distributieproces
 • Transport en Customer Service
 • Transportvraag en –aanbod
 • Transportkenmerken

Transportuitrusting

 • Selectie van transportmodaliteiten
 • Eisen voor de transportuitrusting
 • Onderhoud en beheer van transportuitrusting
 • Kwantificering van transportbronnen
 • Outsourcing en selectie van dienstverleners

Transportproces en –procedures

 • Transportprocessen en –procedures
 • Methodiek en beheer van laden en lossen
 • De rol van productkenmerken
 • Bewaking van transportprocedures en processen
 • De inzet van IT

Transport- en routeplanning

 • Basisprincipes van een transportplanning
 • Kwantificering van transportcapaciteit
 • Normen en standaarden
 • Plannen van transportactiviteiten
 • Beheer van transportplanning

De transportprestatie

 • Meetwaarden en tools voor prestatiemeting
 • Gegevensbronnen voor transportprestatie
 • Meten van transportprestaties
 • Transportprestaties bewaken 

Transportwetgeving

 • Transportbeleid en regelgeving
 • Internationale afspraken en verdragen
 • Transport- en douanedocumenten
 • Juridische aspecten

Examen

Het landelijk examen wordt afgenomen op een AoL locatie o.a. Groningen,Nieuwegein, Alkmaar door DCBL (Dutch Certification Board for Logistics & Supply Chain), onder toezicht van de ELA (European Logistics Association)  

De opleiding geven we ook op HBO+ niveau