Production planning

Production planning

( een keuze module van de opleiding EJ-log )

Logistieke opleiding

Productie planning

Een beknopte inhoud van deze module: 

Inleiding planning

 • Relatie tussen markt en onderneming
 • Bedrijfstypologieën
 • Marktvraag
 • Flexibiliteit
 • Basisstructuur

Besturingsconcept

 • Uitgangspunten voor de besturing
 • KOOP
 • Besturingsconcepten
 • Productstrategie

Vraag identificeren en voorspellen

 • Bronnen van vraag
 • Onafhankelijke en afhankelijke vraag
 • Prognosetechnieken
 • Nauwkeurigheid voorspellen
 • Levertijdafgifteregels

Prestatiemeting en bewaking

 • Doorlooptijden
 • Leverbetrouwbaarheid
 • Voorraadniveaus
 • Logistieke kosten

Productieplanning

 • Planningshiërarchie
 • Planningsdoelen
 • Planningsregels
 • Prioriteitsregels
 • Productgegevens
 • Kanban

Capaciteitsplanning

 • Capaciteitsinrichting personeel en machines
 • Bezettingsplanning
 • Capaciteitschecks
 • Bottleneckplanning

Hoofdproductieplanning

 • Opstellen HPP/MPS
 • Available to promise
 • Relatie met MRP

Material Requirements Planning

 • Productstructuren
 • MRP-model
 • MRP-algoritme
 • Behoeftetracering
 • Veiligheidsvoorraad
 • MRP II Relaties met andere bedrijfsdisciplines: Inkooplogistiek
 • Belang van kwaliteitscontroles
 • Retourlogistiek

IT-ondersteuning

 • ERP
 • IT-behoeften
 • Rapportage
 • IT-ondersteuning
 • Materiaalrecords

Examen

Het landelijk examen wordt afgenomen op een AoL locatie o.a. Groningen, Nieuwegein, Alkmaar door DCBL (Dutch Certification Board for Logistics & Supply Chain), onder toezicht van de ELA (European Logistics Association). 

De opleiding geven we ook op HBO+ niveau