Covid-19 update 19-03 2020

Groningen      , 19 maart 2020.

Onderwerp     : Op verzoek update gevolgen Coronacrisis.


Beste allen,

Allereerst wil ik, namens het gehele team van de “Academy of Logistics”, onze steun en medeleven betuigen aan een ieder, die getroffen is door het vreselijke Coronavirus. Ik hoop van harte, dat mocht jij of één van je naasten getroffen zijn, het blijft bij zo mild mogelijke klachten en er een zo spoedig mogelijk algeheel herstel zal komen. Mocht het onverhoopt toch zo zijn, dat er sprake is van een ernstig ziek-zijn wens ik, namens ons team, heel veel sterkte, zowel fysiek als psychisch.

Peter berichtte mij enkele e-mails met vragen van een aantal van jullie. Graag beantwoord ik deze, zodat er een zo groot mogelijke duidelijkheid is naar nú en de toekomst. Ik zal op de vragen ingaan en zo duidelijk en transparant mogelijk antwoorden/informatie geven.

We hebben zondagmiddag besloten om in ieder geval de komende weken, mogelijk maanden onze colleges en examens op te schorten.  Een besluit in het belang van jullie, je naasten en vele derden, waaronder de kwetsbaren in onze samenleving, te weten: (ernstig) zieken en ouderen. We beperken op deze wijze het besmettingsgevaar; nemen de verantwoordelijkheid naar onszelf en de ander(en). Het zal jullie diep raken, want jullie waren, door te investeren in de kwaliteit van je leven, hard op weg naar een mooiere en betere toekomst. Deze staat door deze biologische overval tijdelijk -niemand weet momenteel voor hoe lang- in de wacht. Geloof me, het is mijn passie om mensen te ontwikkelen en te laten groeien, het heeft me pijn gedaan deze maatregel te móeten nemen.

Natuurlijk heb ik de afgelopen tijd de mogelijkheden ingeschaald om de schade voor jullie te beperken. Één van deze mogelijkheden zou zijn geweest om over te gaan op e-learning, online-learning, distance-learning en/of andere varianten. Het zijn geen opties: leren, kennis vergaren kun je inderdaad ook wel op afstand doen, maar begrijpen en inzichten verwerven kun je slechts realiseren door interactief met vele anderen onder leiding van je lector, de materie te delen en doorgronden. Aangezien wij niet opereren op operationeel managementniveau (kennis) is het -realistisch gezien- niet mogelijk om onze opleiding in de huidige crisistijd te continueren met een of andere e-learning variant; een absolute “no go”. 

Het staat jullie natuurlijk vrij om in de tussentijd, als je daar tijd voor en behoefte aan hebt, je te verdiepen in de behandelde stof van de afgelopen 9 colleges en het nog eens nader te beschouwen en verder te doorgronden. Je laat de behandelde, doorgenomen en verworven stof dan niet alleen bezinken, maar verwerkt haar ook nog eens. Het zal voor sommigen van jullie in deze moeilijke tijd met (nog) niet voorspelbare uitkomsten mogelijk zijn om gehoor te geven aan de benoemde optie. Anderen daarentegen zullen het juist door de huidige crisis drukker dan ooit hebben en zeker momenteel andere zaken aan hun hoofd hebben dan hun studie, laat staan, dat ze er “überhaupt” tijd voor hebben.

Wij, “AoL”, maken, zoals afgelopen zondag in het schrijven reeds gemeld, een pas op de plaats en schorten alle activiteiten tot nader order op. We zullen, wanneer de situatie het toelaat, verder gaan waar we zijn gebleven. Met dien verstande, dat we eerst een college-avond zullen hebben, waarop de stof van de afgelopen 9 avonden “even” weer zal worden opgefrist om vervolgens verder te gaan met de drie resterende college-avonden, waarna op de dinsdag in de daarop volgende week het examen zal worden afgenomen.

Ik hoop alle vragen, die Peter bereikten afdoende te hebben beantwoord. Mocht je echter nog behoefte hebben aan toelichting, verduidelijking en/of meer informatie, aarzel niet en bel, app of mail mij even.

We moeten sámen proberen deze moeilijke periode zo goed mogelijk door te komen en vergeet niet op elkaar (en jezelf) te letten. Ik wens jullie een goede gezondheid en waar nodig sterkte toe!

Met vriendelijke groet,

Henk Bouwman

06 – 51.06.77.88
h-bouwman@academy-of-logistics.com

kantoor:
0596 – 56.85.84  
info@academy-of-logistics.com

info:
https://www.academy-of-logistics.com