Core Management Skills

Core Management Skills

( een verplichte module van de opleiding ES-log )

Kernvaardigheden logistiek management

Een beknopte inhoud van deze module:

Organisatie & management

 • Bedrijfsplannen en afdelingsplannen
 • Doelstellingenhiërarchie
 • Regelkring
 • Taken en verantwoordelijkheden
 • Organisatiestructuur
 • Management en leiderschap
 • Organisatiedoelen
 • Afdelingsdoelen en persoonlijke doelen

Leidinggeven

 • Leider en leiderschap
 • Leiderschapsstijlen
 • Prestatiemanagement
 • Omgaan met tijd
 • Doelen stellen
 • Plannen, organiseren, aansturen, controleren
 • Prestatiebeoordeling en functioneringsgesprek
 • Ontwikkelen individuen en teams
 • Kennismanagement

Bedrijfseconomie

 • Kostenindelingen
 • Kostprijsberekening
 • Balans, verlies- en winstrekening
 • Financiële maatstaven
 • Budgetten en kostenbewaking
 • Financiële flows

Arbeidsomstandigheden

 • Bevorderen van een gezonde en veilige werkomgeving en welzijn
 • Arbo-wet

Communicatie en gesprekstechnieken

 • Het communicatieproces en het organiseren van goede communicatie
 • Feedback geven en ontvangen
 • Interactie en gesprekstechnieken
 • Rapporteren, presenteren en onderhandelen

Werving & selectie

 • Omgaan met capaciteit en flexibiliteit
 • HRM
 • Proces van werving en selectie
 • Opleiding en ontwikkeling van medewerkers

Motivatie en samenwerken

 • Motivatie
 • Kernkwaliteiten
 • Leidinggeven en motiveren
 • Beïnvloeding van gedrag
 • Individuen en teams
 • Vergadertechnieken

Verandermanagement

 • Effectieve werkrelaties opbouwen en onderhouden
 • Verandering en weerstand
 • Leidinggeven aan veranderen
 • Creëren van draagvlak
 • Conflicthantering
 • Veranderen als project en proces

Managementinstrumenten

 • Methoden en technieken
 • Statistiek
 • Kwaliteitszorg
 • PDCA
 • SWOT
 • Kosten/batenanalyse
 • Scenario’s
 • Projectmanagement
 • Benchmarking
 • Simulatie

Prestatie-indicatoren

 • Lokale en ketenindicatoren
 • Effectiviteit en efficiëntie
 • Productiviteit
 • Integrale benadering
 • Suboptimalisatie

Examen

Het landelijk examen wordt afgenomen op een AoL locatie o.a. Groningen, Nieuwegein,  Alkmaar door DCBL (Dutch Certification Board for Logistics & Supply Chain), onder toezicht van de ELA (European Logistics Association) of indien gewenst bij incompany-opleiding ter plekke.

 

De opleiding geven we ook op MBO+ niveau