Ontstaan Academy

Ontstaan AoL
Appingedam , 01 januari 2014.


Onderwerpen:  
Henk Bouwman 
Overgang "Noorderpoort Contract"-trajecten naar "Academy of Logistics"  
Academy of Logistics  
Kennisintensieve logistiek: slimmer in plaats van meer  
E-log: subsidies en fiscale voordelen
 


Beste lezer,

Ik wil je graag even kort informeren over de “Academy of Logistics”, hierna te noemen AoL, en aanverwante zaken.


Henk Bouwman


Ik ben vanaf de start van "Noorderpoort School voor Logistiek", “Noorderpoort Bedrijfsopleidingen” en zijn rechtsopvolger “Noorderpoort Contract” werkzaam geweest bij het “Noorderpoort”. 
De zakelijke markt en dan met name de Logistiek en het Transport zijn naast Management mijn kennisvelden. 
Sinds het eind van de vorige eeuw is onze bedrijvenpoule Logistiek, uitgegroeid naar meer dan 500 bedrijven / instanties / organisaties. 
Scholing is een continue proces, waarvan steeds meer organisaties de waarde inzien: Het kost nogal wat om níet te scholen!


Overgang "Noorderpoort Contract"-trajecten naar "Academy of Logistics"

Het “Noorderpoort” heeft per 01 januari 2014 besloten zich te beperken tot crebo opleidingen in het mbo. 
AoL heeft op het verzoek van het “Noorderpoort” de overige logistieke opleidingen overgenomen.  


Academy of Logistics


AoL is de academy, die zich richt op Logistics & Supply Chain opleidingen op mbo+, hbo+ en universiteit niveau en dan met name op Nederlans, Europees en mondiaal managementniveau
Brussel, lees de EU (Europese Unie), is dé standaard voor de Europese landen én alle andere aansprekende economieën, van Zuid Afrika tot China, van Rusland tot Brazilië, van Indonesië tot Mexico, etc. etc. etc.

AoL is Nederlands, Europees en mondiaal erkend door en geregistreerd bij de ELA (European Logistics Association) en de ECBL (European Certification Board for Logistics). 
De Nederlands accreditaties, erkenningen én registraties van DCBL, CPIO, Lloyd's, SNN en CRKBO zijn eveneens in ons bezit. 
De vrijstelling voor btw is goedgekeurd, het gaat immers om erkende scholingen.

De prijsstelling is ondanks sterk verhoogde kosten gehandhaafd. 
Collega opleiders vragen inclusief btw meer dan het dubbele van ons cursusbedrag bij vergelijkbare condities (niveau docenten, aantal bijeenkomsten, examentrainingen, locaties, boeken, studiewijzers, digitaal leermateriaal, excursies e.d.).
De kwaliteit van de opleidingen is hoog; direct contact zónder tussenstation: één aanspreekpunt 24/7. 

Alle medewerkers zijn universitair geschoold.

AoL heeft maar één ambitie: de beste zijn!  
Jij kunt ons helpen, dát te worden en te blijven door kritisch te zijn en met verbetervoorstellen te komen.


Wij geloven in colleges


Interactief de stof beleven én delen met collega-studenten resulteert: kruisbestuiving ==> begrip. 

E-learning is nadrukkelijk níet ons ding: het is slechts weinigen gegeven om op een LOI wijze de stof eigen te maken en te doorgronden.

Wij zijn overtuigd van onze interactieve uitleg! 
Het koppelen van theorie en praktijk bouwen we steeds verder uit: het over de rand van je eigen bord kijken resulteert immers in nieuwe inzichten én geen kloof tussen theorie en praktijk!


Kennisintensieve logistiek: slimmer i.p.v. meer


Er is nauwelijks een sector te bedenken met meer "drive"en “no nonsense” mentaliteit dan de Logistiek. 
Dat heeft de Nederlandse logistieke sector wereldwijd een toppositie opgeleverd, no. 2 achter Duitsland. 
Toch moet de komende jaren flink worden bijgeschakeld, wil men uitdagingen als toenemende congestie en margedruk het hoofd kunnen bieden.
Concrete uitdagingen voor de komende jaren: Innovaties in logistieke concepten combineren met infrastructurele verbeteringen, voertuigtechnologie, het beter voorspelbaar maken van goederenstromen, het delen van informatie over beschikbare productie-, opslag- en transportcapaciteiten en het ontwikkelen van nieuwe concepten als dynamic dock planning en het meegaan in de digitale revolutie. 

Je maakt met je E-log een enorme kwaliteitsslag in je professionalisering en je logistiek niveau. 
Je krijgt de tools in handen om je naar de toekomst te profileren en de kansen in de markt te pakken. 
Je positioneert je middels een ambitieuze, anticiperende logistieke aansturing.


E-log: subsidies en fiscale voordelen


Subsidie- en fiscale mogelijkheden maken het financieel aantrekkelijk om onze E-log opleidingen te volgen. 
Regionale, nationale en Europese overheden stellen interessante subsidies en fiscale voordelen beschikbaar, waarvan zowel publieke als private organisaties gebruik kunnen maken.


Met vriendelijke groet,

Henk Bouwman