Covid-19 update 05-10-2020

Groningen      , 05 oktober 2020.

Onderwerp     : COVID-19 protocol “Academy of Logistics”.


Beste allen,

Algemeen
We willen niet alleen de beste opleider zijn, maar ook de meest zorgvuldige.
Het zal duidelijk zijn, dat dit een continue proces is, waar we met zijn allen aan werken.
We betrekken jullie hier nadrukkelijk bij, al sinds de start van ons opleidingsinstituut.
Één van voorbeelden hiervan is het uitgebreide evaluatieformulier na afloop van élke module naast de vele berichten, die we over en weer delen op vele manieren.
Het doet goed, dat er steeds wéér positief en constructief kritisch gekeken wordt naar de opleidingen.
De kwaliteit en daarmee de resultaten verhogen, zijn naast de meest correcte en plezierige wijze van opleiden, onze prioriteiten.
Het resulteert erin, dat we extreem goed scoren met onze hbo opleidingen én dat onze deelnemers enthousiast zijn over onze aanpak en benadering.
“So far, so good!”

COCID-19
Onze gezondheid is ons grootste goed.
Vrijwel al het andere is maakbaar (kunnen we beïnvloeden).
Jullie gezondheid én veiligheid staat bij ons vanzelfsprekend dus op 1.
We hebben mede hierdoor -al voor de overheidsmaatregelen- op 15 maart 2020 aangekondigd tijdelijk te stoppen.
Gelukkig konden we begin juni 2020 de colleges hervatten en de modules, met een extra college-avond om er even weer in te komen, afmaken en vervolgens op 30 juni 2020 de examens maken.
Ondanks deze onverhoopte gedwongen stop slaagde iedereen, een record: 100 % geslaagden, 3 groepen tezamen 35 deelnemers.
Kunnen, mogen en moeten we trots op zijn met z’n allen!

Protocol COVID-19
Tijdens de 1e college-avond in de 3e week van september 2020 heb ik tijdens mijn inleidend welkomstwoord een opmerking gemaakt over onze colleges én COVID-19.
“Ik ga er vanuit, dat een ieder de verantwoordelijkheid neemt naar zichzélf én de ánder(en).”
Gezien onze populatie en het niveau van onze deelnemers had en heb ik er alle vertrouwen in, dat dat voldoende is.
Een ieder voelt zichzelf en bij onnatuurlijke vermoeidheid, droge hoest en/of koorts blijf je thuis en laat je je testen, logisch lijkt me.
Twee van jullie hebben zich een avond afgemeld en zich gelijk laten testen: gelukkig beiden negatief getest en dus de eerstvolgende college-avond er weer bij.
Alles conform onze korte en begrijpelijke afspraak.

Echter, we willen óók op dít gebied, de beste zijn.
Jullie college-avond móet de meest veilige plek zijn, die je maar zou kunnen bedenken; zelfs nóg veiliger dan thuis.
Wij willen er letterlijk álles aan doen om jullie gezondheid, qua COVID-19, zo optimaal mogelijk te borgen.

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid volkomen ten overvloede hebben toch gemeend onderstaand COVID-219 protocol per donderdag 01 oktober 2020 in te voeren.

1. Verantwoordelijkheid naar jezelf en de ander(en)
2. Bij COVID-19 klachten thuisblijven en testen
3. Handen ontsmetten bij binnenkomst Best Western 
4. Mondkapje op bij binnenkomst Best Western 
5. Temperatuuropname van docent  -voorafgaand aan college-
6. Temperatuuropname deelnemers -voorafgaand aan college-
7. Mondkapje slechts af, als er plaats is genomen
8. Vaste plaats in collegeruimte
9. Verplaatsing steeds mét mondkapje 
10. Verplaatsing met minimale afstand van 1,5 m. tussenruimte
11. Koffiemachineknop(pen), die je hebt aangeraakt, na élk gebruik individueel ontsmetten met een steriel doekje met desinfectievloeistof (je vindt beide naast de automaat)
12. Toiletbezoek graag vóór het college of in de pauze i.v.m. de mobiliteit tijdens de colleges

Sámen gaan we voor optimale veiligheid, c.q. gezondheid !

Wij denken, dat we met het bovenstaand protocol samen maximale inspanningen leveren om de kans op mogelijke besmetting te minimaliseren.
Garanderen kunnen we helaas niets, maar we kunnen er wel gezamenlijk naar streven.

Onze fysieke colleges hebben een enorme meerwaarde t.o.v. e-learning.
We willen -met alles wat maar mogelijk is virtuele digitale colleges vermijden.

Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd; bovenstaande is niet belerend bedoeld én is ook geen gebrek aan vertrouwen in jullie persoonlijke verantwoordelijkheid.
Ik wens jullie graag goede en plezierige college-avonden deze week en alvast een mooie herfstvakantie de volgende week!

Met vriendelijke groet,

Henk Bouwman

06 – 51.06.77.88
h-bouwman@academy-of-logistics.com

kantoor:
0596 – 56.85.84  
info@academy-of-logistics.com

info:
https://www.academy-of-logistics.com