Privacy Policy

Privacy PolicyVia deze Privacy Policy informeert de “Academy of Logistics” u over de wijze, waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. 
“Academy of Logistics” is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
De verantwoordelijke wordt hierna aangeduid als “AoL”. 
“AoL” respecteert uw privacy en zij houdt zich aan de regels, die de “Wet bescherming persoonsgegevens” stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?
“AoL” verwerkt de persoonsgegevens, die we van u of van uw werkgever ontvangen. 
Het gaat bijvoorbeeld om gegevens, die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag voor informatie, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. 
Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding, waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie. die u aan ons verstrekt. 
Daarnaast verzamelt en verwerkt “AoL” persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals: uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
“AoL” gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding,
het verzorgen van de door u gekozen opleiding,
om analyses uit te voeren, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren,
om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden,
om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren,
om te voldoen aan op “AoL”  rustende wet- en regelgeving.
De persoonsgegevens, die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. 
Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar om de planning en uitvoering van de verschillende opleidingen op elkaar af te stemmen. 
Indien met uw werkgever is overeengekomen, kan “AoL” informatie over uw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan uw werkgever. 
Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan onze accreditatieorganisaties. 
“AoL” zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan “AoL” of indien “AoL” daartoe wettelijk verplicht is.

Beveiliging en bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. 
“AoL” bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. 
“AoL” mag de persoonsgegevens langer bewaren, indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast kunt een gespecificeerd verzoek tot “AoL”  richten door een e-mail te sturen naar:
info@academy-of-logistics.com, onder vermelding van uw naam en adres. 
“AoL” zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. 
In geval van een verzoek tot verwijdering zal “AoL” de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn, die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen
“AoL” kan deze Privacy Policy wijzigen. 
We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. 
Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 10 februari 2014.