Transport Management

Transport & Distribution Management 

( een keuze module van de opleiding ES-log )

Transport- en distributiemanagement

Een beknopte inhoud van deze module:

Distributie in de logistieke keten

 • De rol en ontwikkeling van transport in de logistieke keten
 • Denken in toegevoegde waarde

Het distributieconcept

 • Het integraal distributieconcept
 • Grondvormen en distributielogistiek
 • Transportmodaliteiten en -kenmerken

Markt, capaciteitsvraag en servicecriteria

 • Marktsegmentering en servicecriteria
 • Beoordeling van de marktvraag en –aanbod
 • Beoordeling van concurrentie-effect op vraag en aanbod

Transportuitrusting en IT-ondersteuning

 • Definiëring van de transportuitrusting
 • Uitrusting voor laad – en losactiviteiten
 • Selectie van IT-ondersteuning en communicatiemiddelen

Transportwetgeving

 • Landelijke en internationale regelingen
 • Effecten van regelgeving op transportactiviteiten
 • Juridische aspecten en risico-inventarisatie

Ontwikkeling van toegevoegde waarde

 • Kwantificering van transportbronnen
 • Inzet van multimediale/intermodale transportcapaciteit
 • Zelf doen of outsourcen?

Trade-off’s in het distributieproces

 • Beoordeling van trade off’s in de keten
 • Invloed op transportplanning en –kosten

Kostenanalyse en budgettering

 • Modaliteiten en transporttarieven
 • Transportkosten en budgettering
 • Besparingsmogelijkheden in de keten

Transportbeheersing en prestatiemeting

 • Definiëren van KPI’s
 • Meten en evalueren van prestaties

Integrale transportbeheersing

 • Initiëring en implementatie van verbetervoorstellen in het kader van doelmatigheid, veiligheid en kosten

Examen

Het landelijk examen wordt afgenomen op een AoL locatie o.a. Groningen, Nieuwegein, Alkmaar door DCBL (Dutch Certification Board for Logistics & Supply Chain), onder toezicht van de ELA (European Logistics Association).

 

De opleiding geven we ook op MBO+ niveau