VAN JE MBO-3/4 DIPLOMA NAAR JE HBO-4 DIPLOMA

Welkom!


Goed, dat je interesse toont in de enige erkende (ELog)-deeltijdopleidingen voor werkenden in de Logistics & Supply Chain.
De certificaten, diploma’s en titels worden niet alleen in ons land erkend, maar wereldwijd.
De opleidingen vallen onder auspiciën van de EU (de Europese Gemeenschap) in Brussel.

Ik zal je eerst kort enige informatie verstrekken.
In een later stadium kunnen we even bellen en vervolgens elkaar ontmoeten, dan kan ik alle gewenste informatie verstrekken, toelichten, verduidelijken en antwoorden geven op al je vragen.

De European Logistician opleidingen kennen drie niveaus, te weten:
European Junior Logistician EJLog Associate Logistics & Supply Chain hbo-2
European Senior Logistician ESLog Bachelor Logistics & Supply Chain hbo-4
European Master Logistician EMLog Master Logistics & Supply Chain universiteit

De ESLog is de natuurlijke aansluiting en doorlopende leerlijn op de mbo 3/4 -opleidingen
Manager Logistiek & Transport
Manager Opslag & Vervoer
Logistiek Supervisor
Logistiek teamleider

Na je mbo 3/4 -opleiding kun je naar het hbo gaan en daar vier jaren gedurende 5 dagen per week één van de vele opleidingen in de logistiek volgen.
Je hebt dan naast de logistieke vakken ook vele andere, algemene vakken.

De ándere mogelijkheid is, dat je een ESLog-deeltijdopleiding (hbo-4) in de Logistics & Supply Chain gaat volgen.
Je gaat dan 6 van de acht “Logistics & Supply Chain” modules doen, die elk 12 avonden van 19.00 – 22.00 uur duren en je doet aan het eind van elke module, de 13e week op de dinsdagochtend een examen, dat een duur heeft van 3 uren.

Als je slaagt voor je examen ontvang je het bijbehorende erkende en levenslang geldige certificaat.
Zes certificaten resulteren in je hbo-4 diploma en bachelor titel in de Logistics & Supply Chain.
Het diploma en titel worden door de EU, de ECBL (European Certification Board for Logistics) namens de ELA (European Logistics Association) uit Brussel verstrekt.

Je moet voorafgaand aan elke college-avond uit enkele boeken lesstof doornemen, een PowerPoint presentatie bekijken en vragen maken.
Je zult gemiddeld vijf uren per week besteden aan de voorbereiding op je college-avond.
Geen straf, je zult het meer dan leuk vinden.

De ESLog opleidingen onderscheiden zich ten opzichte van de hbo opleidingen.
Het verschil is, dat wij geen algemene vakken geven, maar álles van de Logistics en Supply Chain.
Dus we gaan minder in de breedte, omdat je geen algemene vakken krijgt.
Maar we gaan veel verder in de diepte, omdat je bij ons echt alles krijgt op het gebied van Logistics & Supply Chain.

Een ander verschil is de studieduur.
Op het hbo doe je er vier jaren over.
Bij ons doe je het in 2 jaar óf, als je een hele lange zomerpauze wilt, 3 jaar.
Je volgt in totaal zes keren 12 avonden (1 avond per week) college met steeds aansluitend de daaropvolgende week een ochtend een examen.

We hebben 3 startmomenten:
1. 2e week januari t/m laatste week maart (incl. een week vakantie) 
2. 2e week april t/m laatste week juni 
3. 3e week september t/m 2e week december (incl. een week vakantie)
In het 2e jaar hebben we dezelfde startmomenten.

Kies je voor een zomerpauze van 6 maanden, dan vervalt de periode april – juni en doe je er 3 jaar over; je doet dan immers maar 2 modules (2 x 12 college-avonden en 2 examens) per jaar.

De diplomering, incl. titelverstrekking, is op een passende locatie: een landgoed of een kasteel.

Je netto investering bedraagt resp.:
€ 245 per maand (2-jarige opleiding) 
of 
€ 175 per maand (3-jarige opleiding).

We zijn van plan nog voor de zomer samenwerkingsverbanden aan te gaan met de ROC’s in Noord-Nederland. We starten in september 2020 in Groningen, Leeuwarden en Hoogeveen.


Ik kan nog heel veel meer vertellen over onze fantastische opleidingen, maar dat kan ik beter met je delen in een persoonlijk telefoongesprek of tijdens een ontmoeting.


Je vindt verder heel veel informatie op onze website https://www.academy-of-logistics.com

Zie ook vooral de website https://www.dcbl-ela.com