Bertil Dijkhuizen "Akzo Nobel"

Deze opleiding heeft voor mij veel inzichtelijk gemaakt, wat er allemaal komt kijken in de logistiek. 


Je bekijkt door diverse invalshoeken de logistiek niet meer alleen vanuit je eigen ervaringen.
Door interactie met cursisten uit andere bedrijven kijk je over de rand van het bord van je eigen bedrijf heen.  


Daarbij komt natuurlijk, dat je je eigen niveau mooi op kunt schroeven tot HBO + niveau, wat je terdege mogelijkheden biedt in je carrière . 


Al met al een pittige opleiding, met leuke over het jaar heen verspreidde lesavonden.