VCA Vol

VCA – Quality opleidingen


VOL-VCA  - Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden -De Academy of Logistics levert als énige in Nederland het VCA diploma als investering in attitudeverandering middels inzichten in de gevolgen van risico’s aangaande:
gezondheid, veiligheid en milieu.

Ónze tools zijn o.a. LEAN en Effectieve Communicatie.

U vermijdt kosten van ziekteverzuim, ongevallen of stagnatie van uw productieprocessen.
 

Wij zien het VCA-diploma nadrukkelijk niet als vrijwaringsbewijs naar verzekeringsmaatschappijen en aansprakelijkheid naar derden in geval van schade.

Het VCA-diploma van de “Koninklijke PBNA”, dat wij verstrekken is “slechts” het onderliggend certificaat, dat aangeeft dat de werknemer zich de gevolgen realiseert van zijn doen en laten tijdens zijn werkzaamheden.

Uw werknemer wordt zich bewust van zijn rol in het geheel van uw onderneming en zal zijn opereren binnen het geheel gaan zien, waardoor hij van “kleine zelfstandige” zal transformeren in een verantwoordelijk teamlid, die zich als schakel in de keten bewust is van de gevolgen van zíjn manier van handelen.

Werknemers, die werkzaamheden uitvoeren leren hoe zij vanuit hún verantwoordelijkheid de gevolgen van hun handelen kunnen bepalen. 

Wij acteren preventief.
Dáár waar vrijwel altijd het VCA-diploma als curatief middel wordt ingezet na een ongeval of incident om je te vrijwaren naar aansprakelijkheid en de daaruit voortvloeiende kosten, gaan wij de werknemer bewust maken van zíjn rol in het proces.

Hij zal door onze scholing een ander gedrag / een andere attitude gaan ontwikkelen en van daaruit zijn verantwoordelijkheid nemen naar zichzelf, de andere medewerkers én zijn bedrijf/organisatie.  
Zijn actief opereren en pro-actief denken zullen leiden tot minder ziekteverzuim, ongevallen, gereedschaps- en materiaalverlies en het onnodig verstoren/stagneren van het productieproces.

Het zal duidelijk zijn, dat zijn inzichten in de gezondheids-, veiligheids- en milieurisico’s hoge kosten zullen vóórkomen. 

Wij integreren LEAN in onze scholing, zodat er continue sprake zal zijn én blijven van een actief verbeterproces.

Communicatietraining is als toevoeging een essentieel onderdeel van onze scholing. Kortsluiting tussen mensen is immers vaak dé oorzaak van incidenten.

Wij leveren maatwerkscholing naar uw bedrijf / instantie.
Onze inzet in uren / dagdelen is afhankelijk van het niveau van uw medewerkers én uw wensen.

Graag stellen we gezamenlijk met u een scholingsplan op, dat conform uw missie, visie en beleid ingevuld zal worden.

Onze jarenlange ervaring garandeert de kwaliteit van de scholing. Vele aansprekende bedrijven en organisaties zijn u naar volle tevredenheid voorgegaan. Zij hebben een kwaliteitsslag gemaakt naar een (nog) professionelere bedrijfsvoering, die hen competitiever heeft gemaakt. 
Een gedegen analyse van uw vraag en een gerichte intake van de deelnemers is onze standaard. Het zijn twee van de pijlers, die steeds weer leiden tot onze klanttevredenheid van boven de 90 (op een schaal van honderd).  Onze werkwijze wordt als plezierig en professioneel omschreven
Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit uw bedrijf, filmmateriaal e.d. wordt door onze docenten verdieping gegeven op de lesstof. 

De lesstof zal o.a. de volgende onderwerpen behandelen:
• Risico en preventie 
• Gevaarlijke stoffen 
• Elektriciteit, gassen, water en andere vloeistoffen
• Brand- en explosiegevaar 
• Machines, gereedschappen en materialen
• Fysieke inzet
• Beschermingsmiddelen
• Werkvergunningen en werken in besloten ruimtes
• Arbeidsomstandighedenwetgeving

Wij beschikken over een aantal prima opleidingslocaties, maar de cursus kan natuurlijk ook in uw bedrijf worden verzorgd. 
Na de maatwerkcursus vindt het landelijk VCA-examen van de “Koninklijke PBNA” op de door u gewenste locatie plaats. 

Geslaagde cursisten ontvangen het certificaat en de pas met een geldigheidsduur van 10 jaren.

De VCA-training telt mee voor de verplichte nascholing (code 95).

De training VOL-VCA (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden) VCA is bestemd voor leidinggevenden.